• امروز چهارشنبه, 29 شهریور 1396 - Wed 09 20 2017
 • www.pprc.tums.ac.ir

  جوایز و افتخارات

  ♦    كسب رتبه اول در ارزشيابي مراكز تحقيقاتي در سالهاي 83 ، 85 ، 86 ، 87  ،89 و 91 و92
  ♦    برگزيده جشنواره رازي در سالهاي 83 ، 85 ، 86 ، 87 ، 89 و91 و92  
  ♦    انتخاب  سه نفر از اعضای هيئت علمي مركزبه عنوان محقق برتر  طي سه دوره از جشنواره رازي
  ♦    انتخاب رئیس مرکز تحقیقات روانپزشکی به عنوان مدیر پژوهشی ممتاز توسط ستاد ملی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  ♦    انتخاب رئیس مرکز تحقیقات روانپزشکی به عنوان مدیر پژوهشی ممتاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دهمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده کشور- سال 1388
  ♦    انتخاب رئیس مرکز برای دریافت جایزه شوشا از سازمان بهداشت جهانی (WHO) – سال 1392