• امروز چهارشنبه, 29 شهریور 1396 - Wed 09 20 2017
 • www.pprc.tums.ac.ir

  دپارتمان روانپزشکی بالینی  چشم‌انداز
  مرکز تحقیقات روان پزشکی و روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت یک مرکز کشوری و منطقه ای معتبر در زمینه آموزش های تخصصی حرفه ای در روا نپزشکی و روانشناسی بالینی و رشته های وابسته در خواهد آمد که با برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف موجب ارتقاء مهارت های تخصصی و حرفه ای دانش آموختگان و دانشجویان رشته های مربوط به سلامت روان می گردد .
  گروه روان‌شناسي باليني درصدد است تا با بهره‌گيري از روش‌شناسي و يافته‌هاي پژوهشي در حوزه‌هاي رفتار و شناخت و به‌كارگيري مدل‌هاي آزمون‌پذير براي مطالعه پردازش اطلاعات در حيطه نابهنجار و بهنجار (باليني)، برنامه پژوهشي جامعي را با توجه به نياز جامعه ايران سامان دهد.
  مأموريت مركز
  گروه آموزشی مرکز تحقیقاتی روانپزشکی و روانشناسی بالینی در راستای ماموریت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران که گسترش آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی می باشد مصصمم است تا تحرکی جدید را در جهت ارتقاء آموزشهای مربوط به سلامت روان ایجاد نماید . هسته اصلی تشکیل دهنده مرکز تحقیقات روان پزشکی و روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با سابقه تربیت گروه در زمینه تربیت نیروهای تخصصی زمینه سلامت روان در کشور می باشد .
   در حال حاضر که تعداد دانش آموختگان روانپزشکی و روانشناسی بالینی نسبت به سالهای گذشته به حد نسبتاً قابل قبولی رسیده است.
   زمان  آن  فرا  رسیده  که  آموزشهای  تخصصی   و حرفه ای این افراد افزایش یابد تا بتوانند با هوشمندی و رعایت مسائل اخلاقی از نظر فنی نیز به حد کفایت مهارت آموزی نمایند و نیازهای روزافزون جامعه را به خدمات مختلف روان پزشکی ( بزرگسالان ، کودکان و سالمندان ) ، روان درمانی و مشاوره درمانهای شناختی رفتاری ، خانواده درمانی ، روانشناسی کودک ، پسیکوفارماکوتراپی ، بازتوانی روانی ، روان پرستاری ، نوروسایکیاتری و الکتروانسفالوگرافی ، کاردرمانی و مددکاری برآورده سازند .
  همكاران مورد نياز
  1-    دستيار برنامه‌ريزی، رايانه، Search، تايپ- يك نفر
  2-    دستيار داده‌پردازی، آمار و نگارش- يك‌نفر
  الويت های پژوهشی در گروه روانپزشکی و روانشناسی فرهنگی
  1.    ابزارسازی و اعتباريابی مقياس‌های روان‌شناختی لازم در تحقيقات و ارزيابی بالينی
  2.    تحقيقات كاربردی در جنبه‌های بالينی بيماري‌های روانی ازجمله افسردگی، اضطراب، وسواس، ...
  3.    مطالعه كاربردپذيری روش‌های درمانی معتبر در جامعه ايران.  
  4.    تحقيقات رشدنگر developmental، مخصوصاً در زمينه تجارب اوليه كودكی و مسئله آسيب‌پذيری.
  5.    مطالعه جنبه‌های آسيب‌شناختی در حوزه‌های توجه، حافظه، هيجان، آگاهی و .... در افراد بهنجار و نابهنجار.
  طرح‌هاي پژوهشی انجام شده
  1-    كاربرد فيلم برای القای هيجان و تنظيم بازتاب ازجاپريدن Modulated Startle Reflex
  بررسی همه‌گيرشناسی اضطراب و افسردگي در سطح شهر تهران
  2-    بررسی همايندی مرضی اضطراب و افسردگی
  3-    هنجارسنجی و اعتباريابی پرسشنامه شخصيت كلونينجر TCI
  4-    هنجارسنجی و اعتباريابی پرسشنامه آيزنك EPQ-R
  5-    بررسی تغييرات خلق (احساسی) ناشی از تغييرات آب و هوا
  طرح‌هاي پژوهشي در دست اجرا
  1-    آزمون پديدارشناسی حافظه سرگذشتی
  2-    بررسي تأثير آموزش موسيقی بر رشد شناختی كودكان
  3-    رابطة مؤلفه‌های شناختی، هيجانی و رفتاری انگ زدن به بيماران روانی
  4-    بررسی اثربخشی آموزش مقابله با استرس در داوطلبان كنكور سراسری
  طرح‌هاي آينده
  1-    هنجاريابی و اعتباريابی پرسشنامه BDI،
  2-    هنجاريابی و اعتباريابی پرسشنامه BAI،
  3-    هنجاريابی و اعتباريابی پرسشنامه HADS
  4-    هنجاريابی و اعتباريابی فهرست صفات خلقی
  5-    كاربرد شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در جامعه ايران
  كنفرانس‌ها و كنگره‌ها
  1-    بيست‌ونهمين كنگره جهانی روان‌شناسی- چين 2004
      مقاله شفاهی: Cultural picture of anxiety and depression in Iran
  2-    كنگره روان‌پزشكی- تهران 1383
      مقاله شفاهی: هنجاريابی و اعتباريابی پرسشنامه TCI