• امروز چهارشنبه, 29 شهریور 1396 - Wed 09 20 2017
 • www.pprc.tums.ac.ir

  دپارتمان طب جنسی  چشم انداز :

  دپارتمان طب جنسی در نظر دارد با ايجاد بستر مناسب برای تثبيت و ترويج سطوح سه گانه پيشگيری (پيشگيری، درمان، بازتوانی در زمينه طب جنسی) و گسترش فعاليتهای آموزشی و پژوهش‎های علمی، كاربردی در زمينه فعاليت جنسی طبيعی و اختلالات مربوط به فعاليت جنسی، ضمن داشتن پويايی لازم برای توليد و انتقال دانش، در سطح ملی پيشگام محسوب گردد.
  مأموريت :
  دپارتمان طب جنسی در عرصه علوم بالينی رسالت اصلی خود را شناخت نيازهای عينی و ملموس افراد جامعه در زمينه سلامت جنسی و تلاش برای درمان مشكلات مربوط به آن و انجام پژوهش‎های هدفمند و كاربردی برای ارائه راه حل‎ها و رفع مشكلات می ‎داند و در اين راستا تلاش می ‎كند با همكاری و همفكری متخصصين رشته‎های روانپزشكی، روانشناسی و رشته‎های تخصصي ديگر به اهداف خود نايل شود.

  اهداف:
  I ـ اهداف آموزشی:
  الف ـ آموزش دانشجويان رشتة پزشكی (در مقاطع كارآموزی و كارورزی) و رشته‎های مرتبط (پرستاری ـ مامائی و ...) با هدف آشنايی آنها با مقوله طب جنسی و مسائل مطرح در آن
  ب ـ آموزش دستياران روانپزشكي با هدف توانمند كردن آنها در تشخيص و درمان اختلالات مربوط به سكس
  ج ـ آموزش روانپزشكان و روان شناسان با هدف بازآموزی و به روز كردن اطلاعات آنها برای تشخيص و درمان اختلالات مربوط به سكس
  د ـ ايجاد دوره‎های فلوشيپ ـ فرصتهای مطالعاتي و …
  ه‍ ـ آموزش متوّليان امر بهداشت روانی در سطح جامعه از قبيل مشاوران و روانشناسان در مدارس، دانشگاهها، قوة قضائيه، مراكز بهزيستی، جمعيت هلال احمر و .... با هدف ارتقاء علمی آنها در زمينه سكسولوژی و نيز ارتقاء سطح بهداشت سكس (از نظر جسمی و رواني) در مخاطبين آنها
  و ـ آموزش عامه مردم در زمينه سكسولوژی با هدف آشنايی آنها با بهداشت سكس و اختلالات مربوط به سكس

  II ـ اهداف پژوهشی:
  الف ـ تقويت كمی و كيفی طرحهای پژوهشی
  ب ـ اطلاع رسانی تخصصی و غير تخصصی
  ج ـ تهيه بانك اطلاعاتی از طرحهای پژوهشی انجام شده در سطح كشور و جهان

  III ـ اهداف درمانی:
  الف ـ برپايی درمانگاه تخصصی و پذيرش مراجعين دارای مشكلات جنسی
   ب ـ استفاده از روشهای مختلف درمانی از قبيل دارو درمانی، روان درمانی تحليلی، درمانهای شناختی رفتاری، روان درمانی معنوی و .... با همكاری ديگر اعضای هيئت علمی گروه روانپزشكی و روان شناسی بيمارستان روزبه
  ج ـ بستری بيماران در صورت لزوم و ارائه درمانهای تخصصی
  د ـ استفاده از همكاری متخصصين در ساير رشته‎های مرتبط از قبيل ارولوژی، ژنيكولوژی و داخلی
  ه ـ ارائه خدمات درمانی برای بيماران ارجاعی از پزشكی قانونی
  و ـ ارائه خدمات مشاوره‎ای غير حضوری از طريق صدای مشاور و وب سايت اختصاصی


  سرپرست دپارتمان :دكتر فيروزه رئيسی