• امروز چهارشنبه, 29 شهریور 1396 - Wed 09 20 2017
 • www.pprc.tums.ac.ir

  اهداف اصلی مرکز

  •    انجام پژوهش‌های بالينی و جامعه‌نگر با هدف ارتقاء سلامت جامعه
  •    انجام پژوهش‌های علوم پايه و نظريه پردازی با هدف گسترش مرزهای دانش، با روش‌شناسی علمی.
  •    مشاركت در آموزش در سطوح مختلف جامعه بخصوص توسعه كمی و كيفی سلامت تكميلی و تربيت دانش‌پژوهان در زمينه‌های تخصصی مرتبط و تلاش در جهت گسترش گفتمان علمی در سطح جامعه.
  •    ارائه راهكار‌ها و راهنمای درمانی (Guide line) در زمينه‌های مرتبط بر اساس نتايج پژوهش‌ها.
  •    دستيابی به روش‌های نوين و فناوری پيش‌رفته تشخيصی، درمانی در زمينه‌های مرتبط.
  •    گسترش ارتباطات با مراكز علمی معتبر داخلی و خارجی و شركت فعال در پاركهای  تحقيقات و فناوری و شبكه های بهداشت روان.
  - در اين راستا توجه و ارج نهادن به ارزشهای اسلامی، ملی واخلاق پزشكی، عدالت اجتماعی و  پژوهش و پژوهش‌گر همواره مورد توجه ما خواهد بود.    

  نقاط قوت

  •    برخورداری از متخصصين علاقمند و توانا در حوزه‌های مربوطه
  •    وجود دانشجويان و دستياران و نیروهای جوان علاقمند
  •    اعتبار و سابقه بيمارستان روزبه به عنوان اولين مركز آموزش روان‌پزشكی ايران
  •    قرار گرفتن مركز در بيمارستان روزبه و امكان دسترسی به بيماران مبتلا به اختلالات روان‌پزشكی

  نقاط ضعف
  •    كمبود بودجه تحقيقاتی
  •    نداشتن فضای مناسب
  •    كمبود نيروی انسانی
  •    كمبود تجهيزات مركز
  •    كمبود اطلاعات مدون در حوزه‌های پژوهشی مورد نظر
  •    كمبود محققان ومتخصصين مورد نياز در زمينه‌های وابسته
  •    روشن نبودن اولويت‌های پژوهشی دانشگاه در حوزه‌های مربوطه
  •    ناهماهنگی پژوهش‌ها با نيازهای جامعه

  فرصت‌ها
  •    ارتباط با ساير مراكز علمی و تحقيقاتی
  •    امكان اجرای طرح‌های مشترك با شركت‌های دارويی
  •    وجود بهداشت روان جزو اولويت‌های پژوهشی كشور
  •    ارتباط با مراكز،سازمان‌هاو ارگانهای سياستگزار و تصمیم گیرنده
  •     وجود انگيزه قوی خيرين در جهت سرمايه‌گذاری در بهداشت روان
  •     امكان تأمين بودجه تحقيقاتی از سازمان‌های غير دولتی

  تهديدها
  •    پايين بودن سهم تحقيقات از درآمد سرانه‌ ملی
  •     قوانين دست و پا گير اداری
  •    ضعف همكاری بين بخشی
  •    عدم دست‌رسی به فن‌آوری های پيش‌رفته
  •    نامشخص بودن جايگاه پژوهش در نظام آموزش كشور
  •    ضعف سيستم ارزشيابي مراكز تحقيقات
  •    چندشغلی بودن محققان كشور
  •    بي‌ثباتی مديريت‌ها و سياست‌های كشور